Optometrysta – kto to jest?

FacebookGoogle+TwitterLinkedIn

ptoo optometrystaOptometrysta – specjalista, o którym słyszy się coraz więcej, a nie zawsze wiadomo o kogo chodzi i czym się zajmuje.

Według międzynarodowej definicji przyjętej przez Międzynarodowe Porozumienie Optometryczne i Optyczne, optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód medyczny należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba go wykonująca praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenia w pomoce wzrokowe, a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego.

Optometrysta zajmuje się badaniem układu wzrokowego człowieka. Diagnozuje i koryguje wady wzroku (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm, prezbiopia), czyli „dobiera okulary”. Dokonuje pomiarów właściwości układu wzrokowego, diagnozuje zaburzenia akomodacji oraz zaburzenia widzenia obuocznego (zez, heteroforia – zez ukryty). Zdecydowana większość optometrystów przeprowadza dobór soczewek kontaktowych. Optometrysta (nie każdy) zajmuje się również się terapią wzrokową/widzenia (ang. Vision Therapy) oraz treningiem ortooptycznym (ćwiczenia ortooptyczne).

Optometrysta to osoba, która uzyskała tytuł magistra na kierunku fizyka w zakresie optometrii, lub ukończyła studia podyplomowe z optometrii. Zawód ten wpisany jest do systemu ochrony zdrowia.

Na stronie Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki znajdą Państwo listę dyplomowanych specjalistów – LINK PTOO

W Polsce zakres czynności wykonywanych przez optometrystę jest zdefiniowany poprzez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dziennik Ustaw Nr 82 poz. 537.

Klasyfikacja zawodów i specjalności 2010: opisy grup elementarnych zawodów i specjalności, 22 – specjaliści do spraw zdrowia, kod – 2286

Zgodnie z klasyfikacją grupę 2 stanowią specjaliści. Wymaga się od nich wykształcenia wyższego.

Brak możliwości komentowania